Band-in-a-Box® med RealBand 2016 för Windows : Vad är nytt

Band-in-a-Box 2016 för Windows® är här!

Vi har varit flitiga och lagt till några nya fantastiska funktioner och en enastående samling av nytt innehåll, innefattande RealTracks, MIDI SuperTracks, Instrumental Studies, Artist Video Performances, och RealStyles! Vi har lagt till 201 nya RealTracks, dubbelt så många som vi har givit ut förut! Vi har Bonus PAKs tillgängliga med många ytterligare nya RealTracks förutom de 201 ovan, så totalt finns det hela 225 nya RealTracks tillgängliga! Bonus PAKs innefattar också upp till 11 nya MIDI SuperTracks, 19 Instrumental Studies (bas, akustisk & elektrisk gitarr, piano & saxofon, I en mängd genrer), och för första gång någonsin, 3 "Artist Video Performances," som är videofiler som spelar i Band-in-a-Box, med live saxofon framträdanden som spelar ihop med Band-in-a-Box RealTracks. Vi har också över 89 nya RealStyles, vilket är nya stilar som använder RealTracks och Loopar. Dessa innefattar fantastiska Top-40 stilar, "Efterfrågade" stilar, J-Pop, K-Pop, German "Schlager," med mera!

Band-in-a-Box 2016 Funktioner och Tillägg

Det finns några nya spännande funktioner i Band-in-a-Box 2016! Stilväljaren är omgjord och utbyggd med många nya funktioner innefattande justerbara fönster, sorterbara kolumner, valbar fontstorlek, 4-takt förhandsgranskning av aktuell sång, automatisk intelligent sortering av "bästa stil" för aktuell sång, och snabbfiltrering av listan. Intelligent Stilförslag: Skriv in namnet på en bekant sångtitel i Stilväljaren så kommer Band-in-a-Box att lista stilar vars genre, känsla och tempo liknar sången. Ackordblad utbyggd med nytt utseende. Känsla och Anpassning. Audioredigeringsfönstret förbättrat med enklare zooming, möjlighet att visa stereo WAV filer som 2 separata spår, med mera. Importera Audio funktion förbättrad. Nytt menykommando för att konvertera audio spårtyp (stereo/mono) tillagd. Ladda och spara MusicXML filer. Ny menylayout: Varje meny är förenklad med mer undermenyer. Automatiska spårnamn inkluderar nu ett nummer om det finns 2 spår med samma namn. (t.ex. "Gitarr 1" "Gitarr 2") Gula tips över en-bokstav spårknappar i olika fönster visar detaljerad information om spårnamnet och annan data. Gitarrfönster förbättrad med dynamisk förstoring av greppbrädan och Gitarr Capo stöd. Exportlistor av Stilar, RealTracks eller RealDrums. Log med meddelanden utbyggd, spelar in fler meddelandetyper. Stildemos omgjorda med jämna volymer. Nedladdning Manager för att automatisera nedladdningar av Band-in-a-Box tillägg i bakgrunden, nåbara inne i programmet. Ställer in "Spårtyp" för bas visar nu basklav med tab. RealTracks pådrivningar inträffar nu lite senare, och låter mer musikaliska, och timingen är nu tempo-oberoende. Loopdialog utbyggd med förstoringsbara fönster och knappen [Ingen Loop]. Med mera!

Med Band-in-a-Box 2016, har vi lagt till 225 RealTracks, 11 MIDI SuperTracks, 19 Instrumental Studies (bas, akustisk & elektrisk gitarr, piano & saxofon, i ett antal genrer), 3 Artist Video Performances, 89 RealStyles, med mera!
Detta inkluderar…

201 RealTracks med fantastiska nya Pop, Rock, Jazz, Blues, Funk, Country och World styles. Dessa innefattar:

 • 71 Jazz, Blues & Funk RealTracks: Det finns ett nytt "Crooner" Big Band Jazz Horns RealTracks set, med en komplex, 9-stämmig blåssektion! Alla 9 blåsarna spelar tillsammans, eller så används blåsarna individuellt var för sig. Det finns nya set av världsklass-, berömda musiker så som Jon Herington (gitarrist med Steely Dan med flera), Danny Gottlieb (trummeis med Pat Metheny och andra), och Alex Al (basist med Michael Jackson och andra). Vi har också många nya Funkstilar, spridda över två RealTracks set. Det finns också nya bluesstilar, med resonator guitar och baritone guitar RealTracks.
 • 67 Country, Folk and World RealTracks: I countryvärlden, täcker vi in det gamla och nya! Det finns ett set med moderna pedal steel RealTracks, med sound som du hör hela tiden på country radio. Vi har också old-school stilar, innefattande ett set med "bent-note" pianostilar, påminnande om 50t and 60t klassisk country. Det finns också underbara nya folk och world styles, innefattande "Oberkrainer," ett mycket särpräglat och igenkänningsbart sound från områden runt Alperna, som visar blås, accordion och gitarr. Det finns också "Old Time" Americana RealTracks, liksom en ny Celtic percussion.
 • 63 Pop och Rock RealTracks: RealTracks från lätt pop, till knastrig rock, till old-school punk tacks in med denna RealTracks utgivning. Vi har ett set med RealTracks kompgitarrstilar från upp-och-kommande gitarrmagikern Zane Carney. Zane iär kanske mest känd som John Mayer's gitarrist, men också väletablerad på egen hand, och han spelade in 4 nya RealTracks stilar för Band-in-a-Box. Förutom detta, har vi moderna RnB stil, för folk som önskar ett mer aktuellt sound, och vi har också klassisk punk, mycket användbara vispar och percussionstilar, och spännande Surf-Rock!

Vårt "Bonus 49-PAK" innehåller fantastiska extra material för Band-in-a-Box! Dessa innefattar:

 • 24 ytterligare RealTracks: De 24 additional RealTracks innefattar många mycket spännande stilar. Vi har två country/folk resonator guitar RealTracks, snygga "songwriter" fingerplockgitarrer, hard-edged modern popgitarr, med mera! Det finns också Motown och Rock 'n' Roll RealDrums som del av denna samling.
 • 11 nya MIDI SuperTracks: Vi har nya MIDI SuperTracks som täcker in många olika genrer. Det finns "Bent-Note" klassiska countrypiano stilar, Funkorgel och elpiano, Tango piano, och spännande nya Gypsy Jazz pianostilar likaså! Eftersom dessa är MIDI, kan du välja vilka patcher eller syntar du vill för att generera soundet, vilket ger dig en komplett kontroll over den slutliga produkten!
 • 19 nya Instrumental Studies: Vi introducerade idén med "Instrumental Studies" förra året med gitarrstudier, och detta året har vi byggt ut konceptet till att innefatta piano, bas och sax. Det finns 19 studier som du kan utforska och lära dig på dessa instrument, i oika genrer.
 • 3 Artist Video Performances: "Artist Video Performances" är en helt ny produkt för Band-in-a-Box. Dessa spår är video perfomances som spelar TILLSAMMANS med Band-in-a-Box RealTracks. Det första setet innehåller 3 jazz perframträdanden av mästarsaxofonisten Jack Stafford. Med dessa framträdanden tar Band-in-a-Box fram rytmsektionen och du hör OCH ser Jack Stafford spela tillsammans med Band-in-a-Box, spelandes en standard "Indiana," liksom den vanliga progressionen "rhythm changes" och en jazzblues i F. Förutom dessa perfomances, får du också separata videos av Jack som pratar om sin egen teknik, liksom tips om hur musikstudenter kan använda sig av denna typ av spel.
… med mera!

Vi har lagt till 50 nya funktioner i Band-in-a-Box 2016, innefattande…

Stilväljare omgjord och utbyggd med många funktioner innefattande:

 • Förstoringsbart fönster genom att dra i hörnet.
 • Valbar fontstorlek för text i stillistan.
 • Kolumnsortering. Stillistan kan enkelt sorteras genom att klicka på ett kolumnnamn.
 • Snabbfilter. Skriv in en text och/eller välja en kategori, taktart, känsla, tempo, etc., så kommer du direkt att se en filtrerad lista.
 • Intelligent stilförslag. Skrib bara in en bekant sångtitel, så listar Stilväljaren stilar vars genre genre, känsla och tempo liknar den sången.
 • Automatisk intelligent sortering av "bästa stil" för aktuell sång.
 • 4-takt förhandsgranskning av den aktuella sången med användning av den aktuella stilen.
 • Stilväljare Alternativ tillagda för att ställa in extra visningsalternativ för Stilväljaren.

Ackordblad utbyggd med nytt utseende, känsla och anpassning.

 • "Lager" tillagda. Lager är alternativa rader med information visad ovanför varje takt.
  • Takt Sångtext lager är för redigeringsbar taktbaserad sångtext (upp till 255 tecken per takt) som är laddade och sparade med sången.
  • Sektionstext lager är för redigeringsbar text (upp till 255 tecken per takt)) som är laddade och sparade med sången.
  • Sektionstext och Takt Sångtext lager kommer att intelligent försöka separera din text till olika takter.
  • Taktinställningar lager visar information om alla ändringar som inträffar i den takten, som är inställt i dialogen Taktinställningar (t.ex. tempoändringar, tonartsändringar, etc.).
  • Ytterligare Ackordvisning lager visar ackorden med en annan metod som visar grundtonerna. Det finns 4 lägen: Roman Numeral, Nashville Notation, Solfeggio Notation, och Fixed Do (Italy/Europe).
  • Alla lager kan anpassas med font och färg.
 • Nu kan du se ackordet där du skriver in det. Tidigare syntes inte ackorden innan du tryckte på Enter tangent, och ibland inte alls om du skrev fel.
 • Färger för alla element på Ackordbladet kan anpassas.
 • Mus-över indikation visar vilken takt, cell, eller delmarkör som du för närvarande svävar över med musen.
 • Du kan nu välja ett område med takter enbart genom att använda tangentbordet.
 • Det finns nu ett Superscript alternativ (separata inställningar för ackorden och Ytterligare Ackordvisning lager).
 • Antalet kolumner kan anpassas.
 • Alternativet "Extra utrymme mellan kolumner (pixlar)" låter dig välja en tjockare gräns mellan kolumner.
 • Alternativet "Ny rad för varje sektion" krävde tidigare att varje sektion skulle vara minst 2 takter lång, men nu finns det en 'minimum sektion' inställning.
 • Alternativet "Visa taktstreck" visar ett taktstreck bredvid varje taktnummer.
 • Alternativet "Visa taktnummer" låter dig välja hur ofta taktnummer skall visas: aldrig, alltid, enbart vid delmarkörer, eller enbart vid ny rad.
 • "Alternativet Använd understilfärger för taktnr, etc." kontrollerar färgen på de alternativa taktstecken, taktnummer, och sektionsbokstäver.
 • Inställningen "Gör ackorden Grå bortanför takartssignatur" gör ackorden grå som inte spelas i sången.
 • "Visningen '2' som 'sus2'" och "Visning 'sus' som 'sus4'" inställning visar susackord mer tydlighet: 'sus' betyder 'sus4,' och '2' betyder 'sus2,' men du kanske vill se hela tiläägsnamnet.
 • Alla inställningarna och färgerna kan sparas och laddas som en .csc fil.

Audio Redigeringsfönster förbättrad.

 • Fönstret visar nu stereo WAV filer som 2 separata spår.
 • Horisontell förstoring är lättare. Du kan zooma med mushjulet, vilket fokuserar på muspilen, eller med en zoomknapp, som fokuserar på audiomarkören.
 • Vertikal förstoring kan göras med musen genom att zooma över decibelvärdet, eller genom att hålla ner CTRL tangent och zooming mot musmarkören.
 • Du kan zooma in mer än än provnivån nu, och vid desas nivåer kommer du att se interpolation mellan provpunkterna.
 • När du gör olika redigeringsuppgifter från menyn Audio | Redigera Audio, kommer dialogen Använd Omfång automatiskt att använda området som är valt i Audioredigeringsfönstret.

Importera Audio function förbättrad.

 • Dialogen har nu ett "chorus" alternativ så att du kan välja att vara mer specific om var du vill gå.
 • Om auiofilen innehåller Acid Loop eller Apple Loop info, finns det ett alternativ att ställa in audio bastempo av akuell sång till tempot på audiofilen.

Nu kan du konvertera Audiospåret från stereo till mono, eller tvärtom, genom att gå till menyn Audio | Redigera Audio | Konvertera Kanaler (mono/stereo).

Ladda och spara MusicXML filer.

Huvudmeny omgjord/om-organiserad.

Automatiska spårnamn inkluderar nu ett nummer om det finns 2 spår med samma namn. Till exempel, "Gitarr_1" "Gitarr _2" visas istället för "Gitarr" "Gitarr."

Gula tips över en-boksstav spår i olika fönster visar detaljerad information om spårnamnet och annan data. Notation, Stort Piano, Gitarr, Piano Rulle och Notblad fönster visar dessa.

Gitarrfönster förbättrat.

 • När Gitarrfönstret storleksjusteras ändras greppbrädan automatiskt.
 • Gitarr Capo stöd tillagt. Sätt ett capo värde, så dras capo och gitarrvisningen återspeglar capo inställningen.
 • Tablatur i Notationsfönstret justerar greppnumren baserade på capo inställningen i transponeringsmenyn.

Listor i olika dialoger kan kopieras till en textfil. Detta inkluderar Stilväljare, RealTracks Väljare och RealDrums Väljardialoger.

Legato Melodifunktion förbättrad, ökat legato på noterna i Melodi eller Solistspår med N ticks, vilket undviker nästa M ticks.

Staccato Melodifunktion tillagd, vilket minskar noterna med N ticks, och bevarar ett minimum av M ticks längd på noterna.

Notationsfönstret visar ett förbättrat system för Takt Sångtext, Sektionstext, Taktinställningar, och ytterligare ackordläge ovanför Standardackord.

Log med flashmeddelande utbyggd, spelar in mer meddelandetyper.

Stildemon omgjorda med jämna volymer. Tidigare varierade demos Iivolym från MIDI till RealTracks.

Nedladdningsmanager för att automatisera nedladdningar av Band-in-a-Box tillägg i bakgrunden, nåbara inifrån programmet.

Om man sätter "Spårtyp" till bas, visas nu en flik och basklaven.

Loopar sparas nu med Spara Nuvarande Sång som Stilfunktion även om en loop redan var inbäddad i föregående stil på det spåret.

Ändring av ett dB värde i Stilskaparen för ett spår med looopar, fungerar nu.

Loopdialog är utbyggd med justerbart fönster och knappen [Inge Loop].

RealTracks pådrivningar inträffar nu lite senare, och låter mer musikaliska, och timingen är tempoberoende.

Alternativ (ej transponera, ej slash-ackord) tillagda till RealTracks.

Woodshed funktion förbättrad. När tempot når max, stannar det där.

C7+ är inte i uthållningar, C+ är, så det bör mappa om dem.

Alternativ för relativ not säger b7 istället för 3b, 5b, 7b.

Stereo Användarspår Stöd.

Med mera!

Band-in-a-Box® 2015 för Windows med över 50 häftiga nya funktioner.

Vi har varit flitiga och lagt till några fantastiska nya funktioner, nya RealTracks, MIDI SuperTracks, Loops, Artist Performances och Instrumental Studies till Band-in-a-Box®! Jämfört med version 2014 (December 2013), tillkommer 50 nya funktioner, 101 nya RealTracks, 15 nya MIDI SuperTracks, 46 nya Artist Performances, 18 nya Instrumental Studies och 1000 nya Modern, Techno, Dubstep och Worldbeat Loops. Jämfört med version 2013 (December 2012), tillkommer 100 nya funktioner, 202 nya RealTracks, 69 nya MIDI SuperTracks och 12 nya Hi-Q Sound! Det finns nu över 2200 timmar med RealTracks/RealDrums (studiomusikers audio- inspelningar) inkluderade med UltraPlusPAK eller EverythingPAK! Och här finns mer! Vi har BonusPAKs med upp till 49 ytterligare nya RealTracks vid sidan om 101 ovan, så totalt 150 nya RealTracks finns tillgängliga!

101 RealTracks med fantastiska nya Jazz, Pop, och Country stilar. Dessa inkluderar:

 • 33 Jazz RealTracks: Nya RealTracks i vår "Jazz Pollwinners" serie av Jazz Artist RealTracks. Dessa är nya RealTracks av best-of-the-best jazzmusiker. Dessa artister har vunnit Downbeat’s Critics "best player" poll många gånger. Våra Pollwinners RealTracks serier innefattar nya RealTracks från den utomordentlige Eric Alexander (tenorsax), Ron Carter (bas), Kenny Barron (piano), Lewis Nash (trummor), Gary Smulyan (baritonsax), Mike Moreno (gitarr) och Phil Woods (altsax). Helt nya Pollwinners stilar för for Jazz Swing, Ballad, Vals och Bossa komp och solon inkluderas. Det finns också en fantastisk ny flöjt och sopransax bakgrund och solospår. Och nya RealTracks för Jazz Funk (gitarr och synt), Gypsy Jazz (Quinn Bachand), och ett utmärkt Jazz/Rockabilly 'Jive' band med gitarr (Brent Mason), piano (Kevin McKendree), bas och trummor.
 • 32 Country RealTracks: Vi har fått åtskilliga nya Countryband med RealTracks - Gitarr, Piano, Bas och Trummor för Rockabilly Boom-Chicka, Rockabilly långsam Swing, New Orleans Mardis Gras och New Orleans Shuffle. Och denna heta kvartett innehåller Brent Mason (gitarr) och Kevin McKendree (piano). Quinn Bachand har gjort några utmärkta Hip Folk, Old Time, Celtic Banjo och Gitarr RealTracks. Nashvilles Gitarrlegend Brent Mason återkommer med några fantastiska Country RealTracks innefattande Baritone Gitarr, Rockabilly, Nylon, Dreamy med mer!
 • 36 Pop/Rock RealTracks Fantastiska nya Pop/Rock RealTracks av Brent Mason (gitarr), Gary Smulyan (sax), John Jarvis (piano), Kevin McKendree (piano) med flera! Hot!- Nya fulla band med Rockabilly Fifties, Motown Up-tempo, Pop Stråkkvartett, World Synths (koto, shakuhachi, electro flutes), Vintage Keys, Blues Baritonesax, Funky Horns och mycket mer!

Det finns 15 nya MIDI SuperTracks:
Dessa nya MIDI SuperTracks stilar är Funky Pianos, Funky Syntar, Rockabilly, New Orleans Pianon och mycket! De fungerar som RealTracks, men du kan använda dina egna MIDI ljud (eller våra Hi-Q sound) för att anpassas ljuden och även redigera noterna.

Det finns två nya Artist Performance Set:
-24 Fantastiska Celtic Gitarr och Banjo rytmer och melodier, och några flat-picking melodier på gitarr som spelar traditionella Keltiska låtar. Innehållande audio, på-skärm gitarrvisning, hög-kvalitét notation, tab och utskrift.
-22 Jazz Artist Performances på Tenorsax, Sopranosax och Flöjt. Följ med och transponera ditt instruments tonart.

Vi har lagt till 50 nya funktioner i Band-in-a-Box® 2015, innefattande...

Spara Sång som Video. . Du kan nu spara din sång som en video som du kan ladda upp till YouTube eller arbeta med i andra program.

Ladda och Spela Videos. Du kan nu ladda videos som du redan laddat ner från YouTube eller annanstans Band-in-a-Box® Videofönster. Audion extraheras från videon till audiospåret.

Stöd för 64-bit VST Plugins med jBridge (finns hos PG Music.)

GUI Förbättringar.

 • Förbättring av dialoger, förbättrad funktionalitet, utseende, tab-ordning och tips.
 • Video-Handledarknappar till olika dialoger (över 40!), med hjälpsam handledning.
 • Snabbare sånglista ombyggnad.
 • Snabbare ombyggnad av stillista.
 • Snabbval av Ackordblad font, färg, och ny handskriven RealScore ackordfont inkluderad.
 • Automatisk spårettikett och beskrivningar.
 • Anpassade spårettiketter och beskrivningar.
 • Mixer utvecklad.
 • På-skärm piano har färgade noter.
 • Släpp Station förbättringar. Mappar öppnas efter att ha kopierat en fil till drop box, DragDrop eller annan mapp.

Omedelbar lyssning av audiodemos tillagd i många dialoger. Dessa innefattar:

 • Loopar Dialog
 • Hi-Q Synt Patch Dialog
 • MIDI Synt eller Audio Plugin Dialog
 • Användarspår Dialog
 • Välj “Bästa” RealTracks Dialog
 • Välj RealTracks Dialog
 • MIDI SuperTracks Dialog

Den omedelbara lyssningen spelar ibland demos från internet. Nu kan du spara varje fil som spelas från internet genom att klicka på mappikonen och välja plats för Spara Som.

Omedelbar lyssning av renderad fil. När sången är renderad ([.WAV] - Exportera Sång som…), visas ett meddelande och om du klickar på det, kan du provlyssna den renderade filen.

MIDI-filer kan läsas från Guitar Pro och visas korrekt på Gitarrens Greppbräda i Band-in-a-Box®. Du kan antingen importera audiofilen, och använda Audioackordguiden, du kan synka till den ursprungliga audioinspelningen med Guitar Pro® MIDI-fil. Sedan lyssnar du på original-audion samtidigt som du ser gitarrtranskriptionen (från Guitar Pro® som spelar i Band-in-a-Box®).

På-skärm Mixer Utvecklad.

 • Mixer “tricks” hålla ner Ctrl eller Shift för att ändra alla spår samtidigt.
 • Mixer auto-öppnar/stänger Audiopanelen.
 • Automatiska spårettiketter och beskrivningar.
 • Anpassa spårettiketter och beskrivningar.
 • Pianon visar färgade noter på varje spår.

Automatisk Programuppdatering Meddelande och Nedladdning.

 • Vid upstart kontrolleras automatiskt för nyare build (om användaren har tillåtit det och hur ofta).
 • Updateringsdialog: Användare kan kontrollera/ladda ner/pausa/fortsätta/installera nyare version (ej gratis), nyare build (gratis), och updaterade RealTracks filer (gratis).

Emaila Sång som Bifogning.

Skriva Acidiserade Filer.

Loopdialoger Utvecklade.

 • Import av mer typer av ACIDiserade filer stöds.
 • Omedelbar lyssning av lyssning av loopar genom dubbelklick.
 • 1000 “Killer” loopar tillagda, huvudsakligen Modern Pop/Techno/Dubstep/Wordbeat trummor och basar. Gå till dialogen och kolla in dem!
 • Det finns nu en inställning för Transponeringstyp. Detta är användbart för en enskild ton mellan-hög tonhöjd loop (sax, violin) där du kan välja att transponera till närmaste ackordton (treklang eller 7) istället för att alltid transponera till grundtonen i nästa ackord. Detta ger “Mjuk Stämföring” och gör att en enskild ton “grundton” loop spelar olika ackordtoner och olika toner.
 • Ytterligare audioformat stöds för Loopar, inklusive m4a filer och ovanliga WAV format.

Notation Förbättrad.

 • Knapp med meny för att enkelt ändra takter per rad.
 • “Stora Noter med Notnamn” knapp för att göra notläsning enklare för nybörjare.
 • Knapp för att sätta läget till “Stora Noter”.
 • Återställningstecken ritas nu längre från nothuvuden om möjligt.
 • Återutge ackord.
 • Notnamn i Gitarrfönstret är förbättrade när noter är tranponerade.
 • Taktbaserade Sektionsbokstäver [A] - [Z] kan enkelt läggas till, och är auto-placerade en bit från ackord och noter.
 • Notation med notnamn har bättre kontrasfärger.
 • Förhandsgranska utskrift i Redigerbart läge är förbättrad.
 • Notation Event Redigeringsdialog utvecklad, med färgkodbasering av typ, längd och velocitet. Funktioner tillagda för att “gå till” eller “spela” nuvarande händelse, visar också en uppräkning av händelser, och av noter.
 • För Redigerbar Notation med Gitarr Tab, du kan nu enkelt ändra strängen för en not, genom att dra noten från en sträng till en annan.

Ackordbladfönster Förbättringar.

 • Taktbaserade Sektionsbokstäver [A] - [Z] kan enkelt läggas till.
 • Ackordblad-font kan enkelt ändras från på-skärm knapp med visuell meny av fonter.
 • Ackordbladets färg kan enkelt ändras från på-skärm knapp med visuell meny av färger.
 • RealScore handskriven font tillagd. Detta liknar BigBand font, men lite skarpare och tjockare.
 • Bättre utseende på Ackordblad för BigBand och RealScore fonter.

Många Dialoger Förbättrade.Inkluderande:
- RealTracks Väljardialog förbättrad, med justerbart fönster genom att dra i nedre hörnet.
- RealDrums Väljardialog förbättrad.

 • Justerbart fönster genom att dra i nedre hörnet.
 • Enkla trummor som alternativ.
 • Nuvarande RealDrums valda.
 • Tvinga trummor till MIDI-trummor finns också i menyn för Trummor radioknapp.

Ackordalternativ-dialog förbättrad.

 • Realtid uppdatering, allt som ändras i dialogen visas i Ackordbladet..
 • Val av annat taktslag flyttar Ackordbladets pil.
 • [Rensa Takt], [Rensa Alla Takter], [Föregående Takt] och [Nästa takt] knappar låtar dig gå igenom hela Ackordbladet utan att lämna dialogen.
 • Stödet för Ångra är förbättrat.

Ackordbyggare förbättrad. Att klicka på samma grundton eller färgning spelar ackordet (tidigare gjordes ej det om objektet redan var valt). [<] & [>] knappar flyttar nu 1 slag vid högerklick (tidigare behövde du skriva in ett annat taktnr. om du inte skulle skippa två slag).

Stilväljare Filter Förbättrad. Knappen [Uppdatera] låter användaren se den filtrerade Stilväljaren utan att lämna-sedan-återvända till dialogen. Alla Kategoriknappar säkerställer att alla möjliga stilar visas.

Pianorulle Fönster. Lämna/återvända till pianorulle behåller användarens snabbinställningar (infoga/längd).

Repetera Dialog. “Auto” läge för “Fine” skrivs (hjälper användaren genom att fylla i det tomma).

Spela in MIDI Dialog Förbättrad. Spela in på: “Melodispår” & “Solistspår” radioknappar tillagda, vilket låter användaren välja vilka spår som spelas in istället för att lämna dialogen och öppna en liknande dialog.

Fil-Öppna Dialog. Om du skriver in namnet på en ej-existerande sökväg eller filnamn, stängs inte dialogen utan behålls öppen så att du kan korrigera sökningen.

Bandknapp Utvecklad. Bandknappen visar en uppdaterad och förbättrad lista med bästa RealStyles.

Transponering av audiospår, automatisk och inställningsbar, med Hi Quality Transponering.

På-skärm Relativt Tempo , med inställningar från enorm nedsaktning (1/100 av originaltempo) till stor uppsnabbning (8x originaltempo).

Användarspår Utvecklat. Användarspår stöder trumfills, efterfills och enkla trummor. Dialogen Användarspår har omedelbar lyssning.

Automatiska och inställningsbara spårettiketter och beskrivningar.

Alternativ för “Enklare Arrangemang” tillagt.

Enkla Trummor tillagda.

Alternativ att hindra ett fills i slutet tillagt.

Jazzballad bas förvalda stil är "enklare."

Ultra Enkla “Uthållningar” RealTracks, valbara som andra RealTracks.

Enkel knapp för att göra nuvarande eller alla arrangemang enkla.

Uthållningar förbättrade, med optimerad timing, så att knäppande gitarrer startar tidigare så som en riktig musiker skulle göra.

Automatiska Uppdateringar.

Samplingsgrad Detektor Varning.

Loopar och Artist Performance Spår kan nu frysas..

Med mera...

30 Dagar Pengar Tillbaka Garanti
Ovillkorlig 30-Dagar pengarna tillbaka garanti på alla produkter som köpts från PG Music Inc.
Live Hjälp

PG MUSIC INC.
29 CADILLAC AVE
VICTORIA BC V8Z 1T3
CANADA

PG Music Inc.
29 Cadillac Ave Victoria BC Canada V8Z 1T3

Sales: 1-800-268-6272, 250-475-2874,
+ 800-4746-8742 *

Support: 1-866-983-2474, 250-475-2708,
+ 800-4746-8742 *

* Internationella Frisamtalstjänsten Service Visa koder

Distributörs

Sweden MIDI Music
Missionsvägen 75
167 33 BROMMA
Tel: 08-80 68 88
Organisationsnummer: 556292-8209
email:
Web: www.swedenmidimusic.se/